FANDOM


Achtung2 Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е висока
Хеопсовата пирамида е най-голямата сред Египетските пирамиди и една от трите Пирамиди от Гиза. Също така тя е най-високата пирамида в света и втора по маса и обем след Голямата пирамида от Чолула.