FANDOM


Achtung Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е ниска

Телепатията е предполагаема способност за комуникация между живи същества единствено посредством ума или съзнанието им. Изучаването на телепатията се счита за лъженаука, поради липсата засега на доказателства получени с научни методи. Към отхвърлянето на съществуването на телепатията от науката има дял и изучаването й от хора без научна подготовка и смесването й с явни лъженауки, в този ред съществуват и многобройни твърдения за телепатични връзки с извънземни и др.