FANDOM


Public domain Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е висока
Сферичните камъни е названието на многобройни каменни сфери с най-различни размери откривани по повечето острови в Тихия океан и Южна и Централна Америка. Няма сведения и писмени източници за това кой, кога и защо ги е произвел. Изводи базирани на степента на ерозия, потъване в земните пластове и други косвени признаци сочат, че сферите са на най-малко няколкостотин години, като е много вероятно да са на различни възрасти. Събрани са сведения и снимки за няколкостотин сферични камъни засега, размерите им варират от половин метър в диаметър до близо 3 метра. Някои от откритите сферични камъни са на необитаеми острови, непроходими планини или джунгли. Голям брой са били раздробени с експлозиви и по други начини заради митовете, че във вътрешността им е скрито злато или съкровище, други са част от украсата на различни сгради и музеи. Различни теории са били повдигани за да обяснят произхода и значението им. Най-достоверни според по-голямата част от научното общество са теориите, че това са били своего рода звездни карти на древните мореплаватели или, че са били част от култ, религиозен или към управляващ, тъй като понякога са намирани малки сфери в гробниците на владетели от същите райони.

Виж ощеРедактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики