FANDOM


Achtung1 Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е неизяснена
Кристални черепи е названието на модели на човешки череп направени от чист кварцов кристал. Съществуват 13 такива черепа по света и почитателите на различни мистични течения вярват, че притежават свръхестествени сили, което твърдение е лишено от каквито и да било научни основи и е недоказуемо. Не е добре изяснен произхода им и не се изключват измами и фалшификации. За някои от обектите се твърди, че произхождат от Южна Америка в предколумбовия й период. Екземплярът, който е собственост на Британския музей след наскоро проведени анализи се счита, че е изработен с помощта на ювелирна техника развита през 19 век, което прави още по-съмнително твърдението за предколумбов произход.

Нови кристални черепи се изработват регулярно и не представляват специален интерес от страна на учени и изследователи.

Външни препратки Редактиране