FANDOM


Achtung1 Описаното в статията твърдение, хипотеза или теория е спорно, не напълно доказано или не е официално прието от научната общественост
Криптозоология (на англ. - Cryptozoology) е изучаването на митични животни или такива със съмнително съществуване, които изследователите считат за реални, но без да има научно издържани доказателства за съществуването им или които се считат за окончателно изчезнали, но са получени сигнали от свидетели за съществуването им. Тези които изучават или изследват горепосочените животни се наричат криптозоолози, а самите изследвани хипотетични същества са наричани криптиди.

Списък на криптидиРедактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики