FANDOM


Achtung1 Описаното в статията твърдение, хипотеза или теория е спорно, не напълно доказано или не е официално прието от научната общественост
Криптозоология (на англ. - Cryptozoology) е изучаването на митични животни или такива със съмнително съществуване, които изследователите считат за реални, но без да има научно издържани доказателства за съществуването им или които се считат за окончателно изчезнали, но са получени сигнали от свидетели за съществуването им. Тези които изучават или изследват горепосочените животни се наричат криптозоолози, а самите изследвани хипотетични същества са наричани криптиди.

Списък на криптидиРедактиране