FANDOM


В тази категория се включват местности, природни и изкуствени образувания не намиращи задоволително обяснение от съвременната наука.