FANDOM


Тази категория включва необичайни артефакти, предмети, рисунки и други, намиращи се на необичайно място или датирани в необичайно време.