FANDOM


Achtung1 Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е неизяснена
Achtung1 Описаното в статията твърдение, хипотеза или теория е спорно, не напълно доказано или не е официално прието от научната общественост

Извънземното разумно същество (на англ. - Extraterrestrial intelligent being или Extraterrestrial) е извънземна форма на живот притежаваща разум. Обикновено се нарича само извънземно. Засега няма доказателства нито за съществуването, нито за несъществуването на изънземни. Има много теории подкрепящи и едната и другата теза. Теорията за връзка на НЛО с извънземни има много привърженици, но практически е лишена от стабилни свидетелства и доказателства, което я прави в голяма степен ненаучна.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики