FANDOM


Извънземен живот (на англ. - Extraterrestrial life) е всяка форма на организирана, самовъзпроизвеждаща се материя, използваща енергия за да намали вътрешната си ентропия с произход извън пределите на планетата Земя. Досега няма открита такава форма на живот, въпреки голямото количество косвени източници сочещи за съществуването на такъв. Има спорове, дали трябва да може да се самовъзпроизвежда дадената материя за да бъде счетена за форма на живот. Не е задължително и дори е слабо вероятно извънземните форми на живот да притежават разум.

Често различни явления и обекти се свързват с вероятни разумни извънземни форми на живот, като например НЛО, НПО, Черепът на звездното дете и много други, обаче трябва да се отбележи, че е по-правилно твърдението, че дадените явления и обекти са свързани с извънземни разумни същества, а не просто с извънземна форма на живот. Науката изучаваща предполагаемите аспекти на извънземните форми на живот се нарича ксенобиология или по-рядко екзобиология.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики