FANDOM


Извънземен живот (на англ. - Extraterrestrial life) е всяка форма на организирана, самовъзпроизвеждаща се материя, използваща енергия за да намали вътрешната си ентропия с произход извън пределите на планетата Земя. Досега няма открита такава форма на живот, въпреки голямото количество косвени източници сочещи за съществуването на такъв. Има спорове, дали трябва да може да се самовъзпроизвежда дадената материя за да бъде счетена за форма на живот. Не е задължително и дори е слабо вероятно извънземните форми на живот да притежават разум.

Често различни явления и обекти се свързват с вероятни разумни извънземни форми на живот, като например НЛО, НПО, Черепът на звездното дете и много други, обаче трябва да се отбележи, че е по-правилно твърдението, че дадените явления и обекти са свързани с извънземни разумни същества, а не просто с извънземна форма на живот. Науката изучаваща предполагаемите аспекти на извънземните форми на живот се нарича ксенобиология или по-рядко екзобиология.