FANDOM


Achtung Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е ниска
Smalfut

352-ри кадър от филма на Патерсън-Гимлин

Бигфут, наричан още и Саскуоч (Bigfoot или Sasquatch) е голямо двукрако създание, най-вероятно примат от разред човекоподобни. Името му произлиза от английски език и в превод означава "Голяма стъпка" (от англ. "big" - голям и "foot" - стъпка).

Предполагаемо живее в диви и непристъпни области на югозападна Канада и северозабпадни САЩ и около великите езера и скалистите планини. Счита се, че е най-усърдно изследвания обект на криптозоологията. Мнозинството (близо 80%) от интересуващите се от криптозоология посочват Бигфут като най-силно привличащ интереса им.

Повечето от учените считат Бигфут като мит или измама или комбинация от двете.

Несъмнено има определено количество събрани сведения, които трудно намират обяснение от науката. Също така периодично се появяват случаи на съобщения за наблюдение на Бигфут или намерени следи от него. Последния случай в САЩ на предполагаемо намиране на козина от Бигфут след генетичния анализ се оказва заблуда и козината е класифицирана, като от чифтокопитен бозайник, най-вероятно бизон.

Свидетели го описват по принцип с доста сходни характеристики, като високо от 2,1 до 2,7 м човекоподобно създание, с широки и силни рамене и набито телосложение. Главата е малка, очите обикновено също са малки и сктити под силно издадени надочни дъги. С изключение на лицето, стъпалата и дланите, всичко останало е покрито от фина козина. Цветът на козината е обикновено кафяв или черен, въпреки, че понякога може да бъде риж, пясъчен или прошарен със сребристи тонове.

Оставяните следи са подобни по форма на човешките, с изключение на размерите и липсата на свод на стъпалото, характерен за Homo sapiens. Тези огромни следи са дали името на създанието, дължината им е обикновено от 38 до 45 сантиметра, имат 5 пръста, както споменахме свода на стъпалото е слабо изразен или въобще липсва и ширината е от 18 до 20 см. Често се описва и силна и неприятна миризма съпровождаща Бигфут.