FANDOM


Achtung2 Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е висока
Багдадски батерии е разговорното название на няколко обекта, които предполагаемо са открити в селището Хуют Рабуа, Багдад, Ирак през 1936 година. Привличат общественото внимание през 1938 г, когато Вилхелм Кьониг, германец директор на Националния музей на Ирак, намира един такъв обект в музейната сбирка и през 1940 година когато поради заболяване се завръща в Берлин публикува статия в която твърди, че обекта е вид галванична клетка, използвана за позлатяване на сребърни обекти. Анализи сочат, че най-вероятната година на производство на този обект е 250 пр.н.е.

Най-вероятно датират между 250 г пр.н.е. и 224 г от н.е. Представляват около 13 см дълги глинени изделия (подобни на вазичка или съд), съдържащи меден цилиндър, който пък съдържа желязна пръчица. Първият анализ на обекта е представлявал сипване на електролит във вътрешността му. Официалното заключение, което е изнесено след това казва, че обекта се държи абслютно точно като модерна електрическа батерия. Ако датировката и природата на обекта се окажат вярни, това ще означава по-напреднало технологично ниво от приеманото официално, което може да ги окачестви, като артефакт не на мястото си.

Външни препратки Редактиране