FANDOM


Анахронизъм означава в буквален превод "ненавременност", използва се най-често за обозначаване на събития, факти или знания считани за отживели. В проекта "Странно", думата се използва за обозначение на предмети, събития или знания, които изглеждат не на мястото си от гледна точка на изторическото развитие на човека. Като примери могат да се дадат Картата на Пири Рейс или Чукът от Кингуди.